Struktrur Fungsionaris MA Assholach

 • Dr. Ahmad Adip Muhdi, M.H.I
  kepala Madrasah
  • Sudarmono, S.Pd
   Ketua Tata Usaha
   • Ainul Yakin, S.Pd
    TU Umum
   • Abdul Halim, S.Pd
    Adm. Siswa
  • Ela Devi Arti, S.Pd
   Waka Kurikulum
  • Nurul Hikmah, S.E
   Waka Kesiswaan
   • Nurul Hikmah, S.E
    Kordinator Ekstrakurikuler
   • Nurul Hidayari, S.Pd.I
    Pembina OSIM
  • M. Lutfi Riza, S.Pd
   Waka Sarpras
   • Abdul Halim, S.Pd
    Kepala Laboratorium
   • Nur Asiyah, A.Ma. pust
    Kepala Perpustakaan

Jajaran Tenaga Pendidik
MA Assholach Kejeron

Muh. Luthfi Riza, S.Pd

Muh. Luthfi Riza, S.Pd

Guru Bahasa Inggris

Hari Subagiyo, SE

Hari Subagiyo, SE

Guru Ekonomi & Sosiologi

Abdul Halim, S.Pd.I

Abdul Halim, S.Pd.I

Operator

Choiron, M.Pd

Choiron, M.Pd

Guru Fikih

Sudarmono, S.Pd.I

Sudarmono, S.Pd.I

Staff Tata Usaha

Ainul Yakin, S.Pd.I

Ainul Yakin, S.Pd.I

Staff Tata Usaha

Nasihiddiniyah

Nasihiddiniyah

Guru Kimia

Abdul Hamid Mujadid

Abdul Hamid Mujadid

Guru Penjaskes

Nurul Khikmah,SE

Nurul Khikmah,SE

Guru Geografi & Biologi

Nurul Hidayati, S.Pd.I

Nurul Hidayati, S.Pd.I

Guru Sejarah Indonesia

Nur Laila, S.Pd

Nur Laila, S.Pd

Guru Seni Budaya & Keterampilan

Suci Endarwati, S.Pd.I

Suci Endarwati, S.Pd.I

Guru Sejarah Kebudayaan Islam

Nur Asiyah, S.I.Pust

Nur Asiyah, S.I.Pust

Pustakawan

Maria Ulfa,S.Pd

Maria Ulfa,S.Pd

Guru Bahasa Indonesia

Siti Mufarrocha, S.H

Siti Mufarrocha, S.H

Guru PKn & Sejarah

Saidah A.Ma.Pust

Saidah A.Ma.Pust

Pustakawan

Ela Deviarti, S.Pd

Ela Deviarti, S.Pd

Guru Bahasa Arab

Nur Hidayati, S.Pd

Nur Hidayati, S.Pd

Guru Matematika

Shoimatul Hidayah, S.Pd

Shoimatul Hidayah, S.Pd

Guru Sosiologi

Muhajirin Yusuf

Muhajirin Yusuf

Guru Qur'an & Hadits

Sailah Rizqiyah, S.Pd

Sailah Rizqiyah, S.Pd

Pembina Olimpiade